Veiligheid en milieu

  • 4Care
  • Veiligheid en milieu
Veiligheid en milieu staat bij ons hoog in het vaandel

Vandaar dat op onze producten (waar nodig), een keurmerk staat.

Het Ökotex Standard 100-keurmerk is een keurmerk dat garanties geeft op het gebied van gezondheid. Vanwege die invalshoek stelt Ökotex wel eisen op gebied van milieuschadelijke stoffen, zoals zware metalen, schadelijke kleurstoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Indirect zorgt dat voor een milieuvoordeel. Ökotex standard 100 staat op kleding, speelgoed van textiel en beddengoed dat is getest op stoffen die (mogelijk) schadelijk zijn voor de gezondheid. Op het label staat vermeld welk instituut het product heeft getest voor toekenning van het keurmerk. Eigenaar van het keurmerk is de International ÖkoTex Association. Deze vereniging bestaat uit onderzoeks- en testinstituten op het gebied van textiel. Het mogen dragen van een ÖkoTex label geeft U dus een garantie dat het geteste en gecertificeerde textiel geproduceerd wordt onder milieuvriendelijke voorwaarden en vrij is van schadelijke stoffen.


De CE markering staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Onze producten zoals benoemd in de “Verklaring van Overeenkomst” voldoen aan de essentiële vereisten op het gebied van: Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Daarom zijn deze producten voorzien van een CE markering. De vereisten zijn vastgelegd in richtlijnen en bepalingen door de Raad van de Europese Gemeenschap in:

  • Richtlijn 89/686/EEG, bepaling "Persoonlijke Bescherming" en
  • Richtlijn 93/42/EEG, bepaling "Medische Hulpmiddelen"